JAK WYBRAĆ STANOWISKO POD PRZYSZŁĄ PLANTACJĘ TRUSKAWEK?

materiał--1-jak-wybrać-stanowisko-1

Jeśli planujemy uprawę truskawek – założenie plantacji lub zwiększenie areału, tytułowe pytanie musi zawsze zostać postawione! Stawiając takie pytanie i starając się na nie odpowiedzieć można uniknąć wielu bolesnych błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na rośliny w czasie prowadzenia plantacji. Niektóre błędy popełnione na początku uprawy, mogą być przyczyna problemów w późniejszym czasie, niestety niektórych nie da się już zniwelować! W związku z powyższym, zanim wybierzesz odmianę, sadzonki, system uprawy czy nowy opryskiwacz, w pierwszej kolejności pomysł o własnym polu. Czynności przed założeniem uprawy oraz w czasie przygotowania stanowiska są niezwykle ważne.


Średnia powierzchnia uprawy truskawek, w naszym kraju według danych statystycznych wynosi 1,02 ha i to te gospodarstwa przeważają w produkcji czerwonych owoców w naszym kraju. Oczywiście wszyscy znamy plantatorów, którzy posiadają większy areał uprawy truskawki lub takich, którzy sadza truskawki nawet na 30-40 hektarach lub więcej, nie mniej jednak faktem jest, iż truskawki uprawia się głównie w mniejszych gospodarstwach. W kilkuhektarowym gospodarstwie oprócz truskawek uprawia się jeszcze (w zależności od regionu) jabłonie, borówki czy rożne gatunki warzyw, często również zboże, z którego pozyskiwana jest słoma do ściółkowania truskawek. Przy takiej strukturze zagospodarowania dostępnych działek pod przyszła plantacje, trudno jest mówić o zachowaniu zasad zmianowania, tak jak powinna ona wyglądać oraz rewitalizacji stanowiska. Plantator zazwyczaj sadzi truskawki w glebie, jaka ma własnie do dyspozycji, a nie jaka jest najbardziej odpowiednia dla truskawek.

Na co należny zwrócić uwagę wybierając stanowisko pod przyszłą plantacje:

● rozkład i zakres temperatur, aby przyszłej plantacji nie założyć w tak zwanych zastoiskach mrozowych.
● miejsca występowania przymrozków przygruntowych w czasie wiosny.
● warto zadbać o to, aby stanowisko w miarę możliwości było naturalnie osłonięte od silnych powiewów wiatru w czasie zimy, które wraz ze
znacznym spadkiem temperatury mogą przyczynić się do powstawania uszkodzę mrozowych w czasie spoczynku zimowego – jeśli wieje
porywisty wiatr, w czasie gdy temperatura spadła poniżej zera wówczas temperatura powietrza może spaść o kolejne kilka stopni, potęgując uszkodzenia mrozowe.
● czy na danym terenie nie występują mgły lub wzrost nadmiernie otrzymującej się wilgotności powietrza, ponieważ wzrost wilgotności
powietrza, lub utrzymywanie się go przez dłuższy okres może powodować wzrost infekcji ze strony patogenów np. Botrytis cinerea sprawca szarej pleśni.

● jeśli istnieje taka możliwość (a nie zawsze jest) to należy unikać zakładania plantacji w sąsiedztwie, starych, zaniedbanych plantacji
truskawek oraz maliny, ponieważ agrofagi mogą się namnażać i przenosić, co z kolei będzie potęgowało wzrost nakładów pracy oraz kosztów ochrony naszych truskawek.
● pod przyszła uprawę truskawki nie powinnismy wybierać gleb ciężkich, zlewnych, o nieuregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych z tendencja do zalegania wody opadowej.
● dobrze sprawdzają się gleby lekkie, przepuszczalne, piaszczyste. Najlepiej, aby poziom wody gruntowej nie był wyższy niż 60-70 cm od powierzchni gleby – na takich stanowiskach konieczne jest zamontowanie instalacji do
dostarczania roślinom wody. Najlepszy w tym celu jest kropelkowy system podlewania, za pomocą którego roślinom możemy podawać również nawozy, czyli stosować fertygację.
● byłoby dobrze, gdyby do stanowiska, na którym uprawiać będziemy truskawki, prowadziła by utwardzona droga.
● na działce lub w jej sąsiedztwie znajdować się powinno ujecie wody oraz dostęp do energii elektrycznej.
● czy na wybranej działce jest system melioracyjny, zapewniający dość szybkie odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Ważne jest, aby
plantacja nie pozostała zbyt długo zalana a woda z opadu deszczu była szybko odprowadzana z plantacji, poprzez odpowiednie ukształtowanie
terenu lub za pośrednictwem infrastruktury melioracyjnej.

Zanim posadzimy truskawki, musimy zwrócić uwagę na dobre przygotowanie stanowiska. Co to znaczy, ze stanowisko pod uprawę truskawek jest dobrze przygotowane? Dobrze przygotowana gleba to taka, gdzie przed posadzeniem roślin, wykonano szereg działań agrotechnicznych, aby jej właściwości fizykochemiczne sprzyjały truskawce. O sposobach na poprawę właściwości fizykochemicznych
gleby będziemy pisać w materiale numer 3, który zostanie wysłany w dniu 06.11.2020 r.

Drugim aspektem przygotowania stanowiska pod przyszła uprawę truskawek, jest wprowadzenie optymalnej ilości składników pokarmowych do gleby tak, aby znajdowały się w odpowiednim
dla wzrostu i rozwoju roślin zakresie. O podstawowym nawożeniu przed założeniem plantacji pisać będziemy w materiale numer 2 , który będzie wysłany w dniu 30.10.2020 r.

Jeśli plantacje truskawek założymy a stanowisku niedostatecznie przygotowanym, z gleba o nieuregulowanych właściwościach fizykochemicznych, z deficytem składników pokarmowych lub zalegającymi w glebie pozostałościami substancji aktywnych herbicydów, to wcześniej czy później pojawia się problemy na plantacji. Możemy ich uniknąć poprzez dobre przygotowanie stanowiska.