Stacja badawczo-rozwojowa

BerryTech 2021

Projekt Berry Tech to projekt badawczy, który jest realizowany w Stacji Badawczo Rozwojowej firmy Boryny w miejscowości Stare Olszyny. W ramach tego projektu Doradca Jagodowy wraz z firmą Boryna, Partnerem Głównym - Firmą Osadkowski oraz Partnerami dostarczającymi technologię prowadzi szereg badań i testów związanych z szeroko rozumianą agrotechniką roślin jagodowych.

Berry Tech 2021 to druga edycja tego projektu.

O projekcie Berry Tech 2021

berrytech-2021-homepage-min

Do założeń merytorycznych realizowanych w 2020, w bieżącym roku doszły nowe zagadnienia związane z rozbudową kompleksu tuneli zblokowanych o nowe obiekty oraz o powstanie automatycznej przepompowni z możliwością komputerowego podawania wody i składników pokarmowych.

Inwestycje w nową technologię

Nowe inwestycje powstały z myślą o ewolucji tradycyjnej uprawy gruntowej maliny do uprawy pojemnikowej w technologii bezglebowej. W tej zaawansowanej technologii wykorzystuje się standardową mieszankę podłoża sporządzonego na bazie kokosu oraz unikatową mieszankę zaproponowaną przez dr hab. Zbigniewa Jarosza, opartą na bazie CarboMat czyli wyselekcjonowanego węgla brunatnego. Węgiel zastosowano jako podłoże jednorodne oraz po wzbogaceniu o specjalne dodatki i komponenty.

Zwalczanie muszki plamoskrzydłej

W sezonie 2021 w uprawie maliny i jeżyny duży nacisk położono na monitoring muszki plamoskrzydłej Drosophila suzuki - groźnego szkodnika owoców miękkich. Nadal testowana i wdrażana jest autorska technologia ochrony roślin przed agrofagami „zero pozostałości” zaś produkowane owoce posiadają najwyższe parametry jakościowe ponieważ kierowane są do sprzedaży w sieciach handlowych.

Aby wszystkie założenia, zagadnienia i napływające tematy omówić i przedstawić uczestnikom spotkania Doradca Jagodowy i firma Boryna przy współpracy z partnerami postanowili zorganizować dwudniowe spotkanie w ramach projektu Berry Tech 2021

Berry Tech 2021 krótkie podsumowanie

 

Jarosław Barszczewski dzieli się swoimi spostrzeżeniami i uwagami z wykładów oraz warsztatów szkoleniowych na temat uprawy owoców jagodowych.

Na początku chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w wydarzeniu. Za każdą rozmowę, pozytywne nastroje i dzielenie się doświadczeniami. Było to dla nas niezwykle cenne spotkanie. Do zobaczenia na kolejnym!

Z przyjemnością dzielę się z Państwem swoimi spostrzeżeniami z tegorocznej edycji wydarzenia.

Po pierwsze frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, szczególnie w sobotę.  Przybyli wszakże plantatorzy szczerze zainteresowani wiedzą, którzy potrafili stawiać problemy i szukać ich rozwiązań zarówno w wykładach, jak i w dyskusjach przy stolikach firm.

Po drugie właśnie dociekliwość i poziom wiedzy plantatorów daleko odbiegały wzwyż od przeciętnego poziomu prezentowanego na podobnych spotkaniach. Dość powiedzieć, że od godziny 9:00 – do końca imprezy truskawkowej w Przyborowicach nie udało mi się usiąść, wliczając w to krótki wykład.

Po trzecie plantatorzy nie opuszczali imprezy. Widać to było w trakcie wizyty w obiektach truskawkowych w Wychódźcu. Padło tam niemało dociekliwych pytań i przyznać muszę, że nieczęsto słyszy się tak istotną wymianę informacji między ekspertami i plantatorami.

Po czwarte plantatorzy w tym roku oczekiwali kompleksowych rozwiązań technologicznych. Jest to ważny sygnał – kończy się epoka wąskich specjalności, wraca wiedza interdyscyplinarna. W praktyce – zrekapitulować można oczekiwania plantatorów, jako określenie optymalizacji fizjologii plonowania owoców miękkich.

Wreszcie warto wspomnieć, że (o wstydzie !), mimo iż niedziela była dniem malinowo – borówkowym, ilość rozmów o … truskawce wcale nie malała!

Świetne było pokazanie uczestnikom realiów produkcji malin w tunelach, gdzie Adam Borzęcki  przekazał taką porcję wiedzy (a i doświadczenia), że podczas lustracji plantacji w tym tygodniu pytano mnie – ile lat Adam uprawia maliny!

Widać też, że marna sytuacja cenowa w tym roku przełożyła się na zainteresowanie borówką. Swoje 3 grosze dołożyli też płanetnicy, podsyłając deszcz. Najwytrwalszym, którzy dotrwali, serdecznie dziękujemy, choć gdyby ich było nawet 4 osoby – też byśmy ten segment objaśnili (taką liczbę słuchaczy wskazał M. Rostropowicz, jako wystarczającą, aby odbył się koncert).

 

BerryTech 2020

Projekt BerryTech 2020 jest projektem badawczo-wdrożeniowym dotyczącym optymalizacji technologii gruntowej uprawy maliny i jeżyny w tunelu wysokim oraz truskawki i poziomki na zagonach foliowych w otwartym gruncie. Projekt jest realizowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Boryna (Stare Olszyny, gmina Czerwińsk nad Wisłą) wraz z Doradcą Jagodowym, zapewniającym kompleksowe wsparcie technologiczne, metodyczne i badawcze. Patronem honorowym Projektu jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

18.-Zbiory-min-portrait

Założenia metodyczne projektu BerryTech 2020

Projekt BerryTech 2020 ma kilka głównych założeń metodycznych, wynikających z aktualnych potrzeb plantatorów maliny, truskawki i jeżyny:

  • Ocena potencjału plonotwórczego oraz wartości handlowej owoców kilku nowych odmian maliny sadzonej z sadzonek typu „long cane”: `Rosalita` (Planasa/Agribroker), `Majestic` (Plant Science USA/ Van Alphen), `Ovation` (Plant Science USA/ Van Alphen)

  • Ocena kilku nowych klonów malin o żółtej i czarnej barwie owoców, pochodzących z hodowli Niwa- Hodowla Roślin Jagodowych

  • Optymalizacja technologii gruntowej uprawy w tunelu jeżyny odm. `Loch Ness` (Agronom Bery)

  • Opracowanie technologii „Zero pozostałości”, która umożliwia uprawę owoców pozbawionych jakichkolwiek pozostałości środków ochrony roślin. Technologia ta jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego ze strony konsumentów i marketów

  • Ocena przydatności węgla brunatnego „Carbohort” w tunelowej uprawie maliny i gruntowej uprawie truskawki

  • Ocena potencjału plonowania kilkunastu odmian truskawki posadzonej na zagonach foliowych: - z sadzonki typu WB (Waiting Beds) na 60-dniowy zbiór odm. `Sonata` oraz `Jive` (Poland Plants), - z sadzonek `frigo` (różne klasy): `Allegro` (Agronom Plants), `Arianna` (Agribroker), `Cory` (Poland Plants), `Dali`, `Falco`, `Federica` (Agribroker), `Malling Allure` (De Kemp), `Malling Centenary`(Poland Plants), `Milia`, `Limalexia`, `Olimpia`(Geoplant Vivai), `Randesvois`, `Romina` (Agribroker), `Sandra`(Agribroker), `Salsa`, `Tea` (Geoplant Vivai), `Verdi` (De Kemp), - ocena 10 nowych klonów odmian dostarczonych przez Niwa Hodowla Roślin Jagodowych oraz Kraege

  • Ocena możliwości intensywnej uprawy poziomki odmiany

BerryTech 2020 – finał

W finale Projektu BerryTech 2020 pierwotnie zaplanowane było spotkanie z Plantatorami, które miało się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. Pomimo licznych informacji od Plantatorów o chęci uczestnictwa w takim spotkaniu warsztatowym na plantacji, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zapadła decyzja o rezygnacji ze spotkania. W zamian zostały nagrane obszerne materiały video, prezentujące zastosowane technologie oraz szczegółowe rozwiązania. Materiały te znajdują się poniżej w kolejności nagrania:

Jak realizowano projekt BerryTech 2020?

Poniżej kilka zdjęć obrazujących poszczególne etapy realizacji projektu.