Stacja badawczo-rozwojowa

BerryTech 2020

Projekt BerryTech 2020 jest projektem badawczo-wdrożeniowym dotyczącym optymalizacji technologii gruntowej uprawy maliny i jeżyny w tunelu wysokim oraz truskawki i poziomki na zagonach foliowych w otwartym gruncie. Projekt jest realizowany w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Boryna (Stare Olszyny, gmina Czerwińsk nad Wisłą) wraz z Doradcą Jagodowym, zapewniającym kompleksowe wsparcie technologiczne, metodyczne i badawcze. Patronem honorowym Projektu jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

18.-Zbiory-min-portrait

Założenia metodyczne projektu BerryTech 2020

Projekt BerryTech 2020 ma kilka głównych założeń metodycznych, wynikających z aktualnych potrzeb plantatorów maliny, truskawki i jeżyny:

  • Ocena potencjału plonotwórczego oraz wartości handlowej owoców kilku nowych odmian maliny sadzonej z sadzonek typu „long cane”: `Rosalita` (Planasa/Agribroker), `Majestic` (Plant Science USA/ Van Alphen), `Ovation` (Plant Science USA/ Van Alphen)

  • Ocena kilku nowych klonów malin o żółtej i czarnej barwie owoców, pochodzących z hodowli Niwa- Hodowla Roślin Jagodowych

  • Optymalizacja technologii gruntowej uprawy w tunelu jeżyny odm. `Loch Ness` (Agronom Bery)

  • Opracowanie technologii „Zero pozostałości”, która umożliwia uprawę owoców pozbawionych jakichkolwiek pozostałości środków ochrony roślin. Technologia ta jest wynikiem zapotrzebowania rynkowego ze strony konsumentów i marketów

  • Ocena przydatności węgla brunatnego „Carbohort” w tunelowej uprawie maliny i gruntowej uprawie truskawki

  • Ocena potencjału plonowania kilkunastu odmian truskawki posadzonej na zagonach foliowych: - z sadzonki typu WB (Waiting Beds) na 60-dniowy zbiór odm. `Sonata` oraz `Jive` (Poland Plants), - z sadzonek `frigo` (różne klasy): `Allegro` (Agronom Plants), `Arianna` (Agribroker), `Cory` (Poland Plants), `Dali`, `Falco`, `Federica` (Agribroker), `Malling Allure` (De Kemp), `Malling Centenary`(Poland Plants), `Milia`, `Limalexia`, `Olimpia`(Geoplant Vivai), `Randesvois`, `Romina` (Agribroker), `Sandra`(Agribroker), `Salsa`, `Tea` (Geoplant Vivai), `Verdi` (De Kemp), - ocena 10 nowych klonów odmian dostarczonych przez Niwa Hodowla Roślin Jagodowych oraz Kraege

  • Ocena możliwości intensywnej uprawy poziomki odmiany

BerryTech 2020 – finał

W finale Projektu BerryTech 2020 pierwotnie zaplanowane było spotkanie z Plantatorami, które miało się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. Pomimo licznych informacji od Plantatorów o chęci uczestnictwa w takim spotkaniu warsztatowym na plantacji, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zapadła decyzja o rezygnacji ze spotkania. W zamian zostały nagrane obszerne materiały video, prezentujące zastosowane technologie oraz szczegółowe rozwiązania. Materiały te znajdują się poniżej w kolejności nagrania:

Jak realizowano projekt BerryTech 2020?

Poniżej kilka zdjęć obrazujących poszczególne etapy realizacji projektu.

Oglądaj materiały wideo z projektu BerryTech 2020

Przepraszamy, nie mogliśmy znaleźć żadnego wideo. Spróbuj innego wyszukiwania.