WIADOMOŚCI PROSTO Z POLA 30.04.2021

Truskawy

KOMUNIKAT Z DNIA
30.04.2021

UPRAWY W GRUNCIE  bez przykrycia

Bardzo zmienna pogoda, ale chłodne noce. Skutek taki, że plantacje są opóźnione co najmniej o 14-16 dni w rozwoju w stosunku do kalendarza. Zatem owocowania z tych plantacji najwcześniej można spodziewać się w połowie czerwca (Clery, Flair), a Rumby – pod koniec czerwca. Jeżeli uda się zachować zdrowotność plantacji owocowanie pozostałych  przesunie się na przełom czerwca/lipca, a odmian późnych – do końca lipca. Sytuacja może jednak ulec zmianie – tydzień ciepłej pogody z dość ciepłymi nocami może zredukować znacząco opóźnienie. Obecnie na plantacjach nie widać szczególnej presji chorób ani szkodników. Ujawniają się skutki przemrożeń w zimie – skalę tych szkód można będzie oszacować w początkach kwitnienia.

UPRAWY W GRUNCIE pod przykryciem

Sytuacja jest podobna, z tym że  rośliny mają dużo liści i wcześniejsze odmiany rozpoczęły kwitnienie. Jest to sytuacja w dzisiejszych warunkach meteo bardzo groźna – wystąpił przymrozek trwający co najmniej 4 godziny – spadki temperatury przy gruncie miejscami do minus 4 °C.  Należy zatem oczekiwać szkód w kwiatostanach i liściach, szczególnie tam, gdzie rośliny dotykają do okrycia. W tych plantacjach powinny być wykonane jak najszybciej zabiegi na kwieciaki/zwójki/mszyce– wystarczy bowiem wyższa temperatura w dzień i odkrycie plantacji, aby doszło do zasiedlenia pola przez szkodniki. Warto także wykonać zabieg przeciwko szarej pleśni  (o ile nie był robiony wcześniej) lub powtórzyć go, stosując rotację środków. Na plantacjach pod przykryciem widać także aktywność przędziorków – sporo ich przezimowało – niezbędny wydaje się szybko przeprowadzany zabieg zwalczania.


UPRAWY POD OSŁONAMI

Trwa kwitnienie wczesnych odmian – głównie Flair. Rozpoczęło się także kwitnienie Rumby oraz odmian powtarzających, które pozostawiono na przezimowanie.
Niezbędne zabiegi przeciwko przędziorkom, mszycom oraz zwójkom. Wskazane wykonanie zabiegów przeciw szarej pleśni – aby uniknąć zakażenia przez słupek. W niektórych obiektach widać także (o tej porze roku rzadko spotykane) liście porażone przez mączniaka prawdziwego… Zalecam usilnie wykonanie starannej lustracji plantacji, a w razie wątpliwości wykonanie zdjęcia, zabranie rośliny i konsultacja.

ŻYWIENIE TRUSKAWKI

W uprawach mało zaawansowanych w gruncie (BBCH do 19 oraz  55-59) nadal stosujemy w fertygacji pożywkę azotowo-fosforowo-wapniową. W uprawach, które rozpoczęły kwitnienie (BBCH 60-72)  pożywka zrównoważona, w miarę postępu kwitnienia przechodząca w  potasową.   W uprawach nawożonych jedynie posypowo: pora na zastosowanie nawożenia azotowo- potasowo- wapniowego.

Co po ustąpieniu przymrozków?

Gdy zdejmiemy już agrowłókninę z naszych roślin, należy ocenić ich kondycję oraz stan, w jakim się znajdują po ustąpieniu warunków stresowych.

Na podstawie przeprowadzonej lustracji naszej plantacji należy podjąć program regeneracji roślin po silnym stresie, wywołanym spadkiem temperatury poniżej zera. W tym celu w zabiegach pozakorzeniowych podajemy roślinom preparaty o działaniu biostymulującym, korzystnie wpływającym na ich fizjologię. Te preparaty to na przykład AsahiVALKIRIA POWER ALG w dawce 2 l/ha, AMINOVITAL POWER w dawce 0,5-0,75 kg/ha. Jeśli rośliny znajdują się w momencie kwitnienia lub widoczne są pąki kwiatowe, w celu poprawy procesów zachodzących w okresie kwitnienia i kształtujących plon, należy podać nowy produkt poprawiający kwitnienie – BioSMART – w dawce 2 l/ha i zabieg powtórzyć po upływie 10-14 dni.

https://www.youtube.com/watch?v=R0nSJ-kuDx4

Jeżeli masz uwagi, pytania lub chcesz przesłać komentarz do materiału napisz do nas