SADZENIE TRUSKAWEK – JAK WYBRAĆ STANOWISKO POD PLANTACJĘ TRUSKAWEK?

Belki akademia 1-02

Jeśli planujemy uprawę truskawek, założenie plantacji lub zwiększenie areału, musimy znać odpowiedź na tytułowe pytanie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można uniknąć wielu błędów mających negatywny wpływ na rośliny w czasie prowadzenia plantacji. Niektóre błędy popełnione na początku uprawy, mogą być przyczyną problemów w późniejszym czasie! Zanim wybierzemy odmianę truskawki, sadzonki truskawek, system uprawy czy nowy opryskiwacz, zadbajmy o własne pole. Czynności podjęte przed założeniem uprawy truskawki oraz w czasie przygotowania stanowiska są niezwykle ważne.


Uprawa truskawek - stanowisko

Plantacja truskawek – stanowisko pod truskawki

Średnia powierzchnia uprawy truskawek w naszym kraju według danych statystycznych wynosi 1,02 ha. To właśnie te gospodarstwa przeważają w produkcji czerwonych owoców w naszym kraju. Oczywiście wszyscy znamy plantatorów, którzy posiadają większy areał uprawy truskawki, nawet 30-40 hektarów lub więcej. Nie mniej jednak truskawki uprawia się głównie w mniejszych gospodarstwach. W kilkuhektarowym gospodarstwie oprócz truskawek uprawia się też często jabłonie, maliny, borówki czy różne gatunki warzyw. Często uprawiane jest również zboże, z którego pozyskiwana jest słoma do ściółkowania truskawek. Taka struktura zagospodarowania działek pod przyszłą plantację, nie ułatwia zachować zasady zmianowania oraz rewitalizacji stanowiska. Najczęściej sadzimy truskawki w takiej glebie, jaką mamy do dyspozycji, niekoniecznie odpowiedniej dla uprawy owoców.

Gdzie sadzić truskawki?

Na co zwrócić uwagę wybierając miejsce pod przyszłą plantację?

 • Rozkład i zakres temperatur – aby nie założyć plantacji truskawki w tak zwanych zastoiskach mrozowych.
 • Miejsca występowania przymrozków przygruntowych w czasie wiosny.
 • Naturalne osłonięcie od silnych powiewów wiatru w czasie zimy. Wraz ze znacznym spadkiem temperatury mogą przyczynić się do powstawania uszkodzeń mrozowych w czasie spoczynku zimowego. Jeśli w temperaturze poniżej zera wieje porywisty wiatr, temperatura powietrza może spaść o kolejne kilka stopni. Potęguje to uszkodzenia mrozowe.
 • Czy na danym terenie nie występują mgły lub wzrost nadmiernie utrzymującej się wilgotności powietrza. Wzrost wilgotności powietrza lub utrzymywanie się jej przez dłuższy czas może powodować wzrost infekcji ze strony patogenów, np. Botrytis cinerea, który jest sprawcą szarej pleśni.
 • Jeśli istnieje taka możliwość, należy unikać zakładania plantacji w sąsiedztwie starych zaniedbanych plantacji truskawek oraz malin. Agrofagi mogą się namnażać i przenosić. To z kolei będzie potęgowało wzrost nakładów pracy oraz kosztów ochrony naszych owoców.
 • Pod przyszłą uprawę truskawki nie powinniśmy wybierać gleb ciężkich, zlewnych, o nieuregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych z tendencją do zalegania wody opadowej.
 • Na stanowisko pod uprawę truskawki dobrze sprawdzają się gleby lekkie, przepuszczalne, piaszczyste. Najlepiej, aby poziom wody gruntowej nie był wyższy niż 60-70 cm od powierzchni gleby. Na takich stanowiskach konieczne jest zamontowanie instalacji do dostarczania roślinom wody. Najlepszy w tym celu jest kropelkowy system podlewania. Za jego pomocą możemy podawać roślinom również nawozy, czyli stosować fertygację.
 • Byłoby dobrze, gdyby do stanowiska, na którym uprawiać będziemy truskawki, prowadziła utwardzona droga.
 • Na działce lub w jej sąsiedztwie powinno się znajdować ujęcie wody oraz dostęp do energii elektrycznej.
 • Należy zwrócić uwagę czy na wybranej działce jest system melioracyjny. Zapewnia on dość szybkie odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. Ważne jest, aby plantacja nie pozostała zbyt długo zalana, a woda z opadu deszczu była szybko odprowadzana z plantacji. Może się to odbywać poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu lub za pośrednictwem infrastruktury melioracyjnej.
Zalana plantacja truskawek
Zdjęcie: Jarosław Barszczewski
sklep internetowy dla plantatorów owoców jagodowych - wpolu.pl

Przed posadzeniem truskawek – przygotowanie stanowiska

Zanim posadzimy truskawki, musimy odpowiednio przygotować stanowisko pod uprawę.

Co to znaczy, że stanowisko pod uprawę truskawek jest dobrze przygotowane? Oznacza to, że właściwości fizykochemiczne gleby sprzyjają truskawce.

Niedostatecznie przygotowane stanowisko to takie, na którym gleba ma nieuregulowane właściwości fizykochemiczne. W glebie występuje deficyt składników pokarmowych lub w zalegają w niej pozostałości substancji aktywnych herbicydów. Jeśli założymy plantację w takich warunkach, to wcześniej czy później pojawią się na niej problemy. Możemy ich uniknąć poprzez dobre przygotowanie stanowiska.

1. Dobrze przygotowana gleba to taka, gdzie przed posadzeniem roślin wykonano działania agrotechniczne, w tym:

 • zwalczenie chwastów za pomocą odpowiedniego herbicydu,
 • wapnowanie gleby,
 • bronowanie
 • itp.

2. Drugim aspektem przygotowania stanowiska pod przyszłą uprawę truskawek jest wprowadzenie optymalnej ilości składników pokarmowych do gleby. Powinny znajdować się w ilości odpowiedniej dla wzrostu i rozwoju roślin.

przygotowanie gleby pod uprawę - bronowanie
Zdjęcie: Albert Zwierzyński

Sadzenie truskawek

Nie powinniśmy zakładać plantacji truskawek na stanowiskach, gdzie wcześniej uprawiano:

 • Rośliny bobowate, ponieważ na plantacji truskawek mogą występować choroby i szkodniki.
 • Pomidory, ziemniaki czy ogórek, ponieważ może występować ryzyko wertycyliozy.
 • Truskawki i maliny. Te dwa gatunki mają wiele wspólnych agrofagów, które mogą występować na truskawkach i malinach.
 • Na stanowiskach gdzie przez wiele lat było pastwisko lub łąka. Pod darnią i w glebie mogą być larwy szkodników glebowych – opuchlaki lub pędraki.
 • Jabłoń, gdyż Phytophtora cactorum, jest sprawcą choroby jabłoni, ale też i truskawki.
 • Na stanowiskach gdzie wprowadzano szkodliwe dla truskawek substancje aktywne herbicydów. Przed posadzeniem roślin należy zapoznać się z informacją, jak długo dana substancja będzie neutralizowana w glebie.
plantacja truskawek posadzona po uprawie ogórka gruntowego
rośliny wskaźnikowe na plantacji truskawek
Zdjęcia: Albert Zwierzyński
szkodniki na plantacji truskawek

Plantacje truskawek można zakładać na glebach, gdzie poprzednio uprawiano:

 • rośliny strączkowe, takie jak łubin i peluszka,
 • rośliny zbożowe, szczególnie żyto i owies,
 • facelię, słonecznik, gorczycę, rzodkiew oleistą czy kukurydzę,
 • rośliny fitosanitarne przedstawione w tabeli 1.1.

Gdzie najlepiej sadzić truskawki?

Pod uprawę truskawki sprawdzą się gleby lekkie, przepuszczalne, piaszczyste. Gleby, w których poziom wody gruntowej nie jest wyższy niż 60-70 cm od powierzchni gleby. Na takich stanowiskach konieczne jest zamontowanie instalacji dostarczającej roślinom wody. W tym celu świetnie sprawdzi się system nawadniania kropelkowego. Za jego pomocą możemy podawać roślinom również nawozy, czyli stosować fertygację.

Pod przyszłą uprawę truskawki należy unikać gleb ciężkich, zlewnych, o nieuregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych z tendencją do zalegania wody opadowej.

rośliny fitosanitarne - tabela
kanały odprowadzające wodę opadową z uprawy truskawek
Zdjęcie: Albert Zwierzyński

Wapnowanie gleby

Intensywna uprawa roślin wpływa na zakwaszanie gleby niekorzystne dla większości upraw. Większość roślin wymaga odczynu w zakresie 5,5- 7,5. Zbyt niskie pH utrudnia roślinom przyswajanie składników pokarmowych z gleby. Głównym celem wapnowania jest zatem podwyższenie pH gleby. Prawidłowy odczyn gleby to podstawa prawidłowego pobierania makro i mikroelementów przez rośliny. Dodatkowo wapń wpływa na wzmocnienie ścian komórkowych roślin oraz rozwój systemu korzeniowego. Poprawia też właściwości fizyczne i parametry gleby, takie jak struktura guzełkowata. Wpływa ona na wzrost i aktywność systemu korzeniowego.

Jak wapnować glebę?

Wapnowanie wykonujemy późnym latem lub jesienią, po zbiorach owoców. Do wapnowania gleb lekkich, gdzie kompleks sorpcyjny jest niewielki, należy stosować formy węglanowe lub siarczanowe wapnia. Postać tlenkowa może bardzo szybko zalkalizować podłoże do wartości niekorzystnej dla truskawek. Na glebach lżejszych zaleca się stosowanie połowy dawki nawozów wapniowych lub niższe z zalecanych. Na glebach cięższych możemy natomiast stosować rekomendowane dawki. Im cięższa gleba, tym lepiej użyć formy tlenkowej.

wapnowanie gleby - nawozy wapniowe
Zdjęcie: Albert Zwierzyński

Analiza gleby

Odczyn gleby możemy sprawdzić sami za pomocą pH-metru, natomiast rekomendujemy pobranie próbek glebowych z głębokości od 0 do 20 cm i wysłanie ich do:

Dzięki analizie gleby poznamy ilość składników pokarmowych w glebie. Oprócz pH gleby, zbadamy więc zawartość wapnia i innych pierwiastków. Pozwoli to zaplanować nawożenie naszej uprawy truskawek.

uprawa truskawki
konduktometr - urządzenie do pomiaru zasolenia, wilgotności i temperatury gleby
Zdjęcie: Albert Zwierzyński
Doradca Jagodowy

Jeżeli masz uwagi, pytania lub chcesz przesłać komentarz do materiału napisz do nas