NAWOŻENIE PRZED SADZENIEM TRUSKAWEK – JAKI NAWÓZ POD TRUSKAWKI?

Artykuł 2 Akademia Boryna I Nawożenie pod sadzenie truskawek

Nawożenie zapobiega obniżaniu się żyzności gleby, procesom erozyjnym czy wypłukiwaniu składników w głąb profilu glebowego, np. w czasie obfitych opadów. Nawozy dostarczają do gleby wiele składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pozwalają osiągnąć zdrowy plon i smaczne owoce. Definiuje to istotę nawożenia, jako szeregu kroków zmierzających do zapewnienia roślinom optymalnych zawartości składników pokarmowych. W efekcie nawożenie pomaga osiągnąć zamierzone cele finansowe w prowadzeniu uprawy.


Nawożenie podstawowe przed założeniem plantacji truskawek

Mówiąc o nawożeniu, trzeba zdać sobie sprawę z roli tych czynności w uprawie roślin. Nawożenie definiuje się następująco:

“Stosowanie nawozów celem

 • utrzymania lub zwiększenia zawartości w glebie składników pokarmowych potrzebnych roślinom. Są to głównie: azot, potas, fosfor, magnez, wapń, siarka – nazywane makroelementami oraz mikroelementy: bor, cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo,
 • poprawienia właściwości chemicznych np. odczynu gleby,
 • fizykochemiczny np. zwiększenie zdolności sorpcyjnych,
 • fizycznych, do których należy polepszenie struktury gleby i zwiększenie pojemności wodnej,
 • oraz biologicznych poprzez wpływ nawozów na występowanie pożytecznej mikroflory, która wpływa na prawidłowy rozkład resztek pożniwnych”.

Istnieje przekonanie, że nawożenie podstawowe obejmuje wprowadzenie do podłoża składników pokarmowych PRZED posadzeniem roślin. Jest to słuszne w przypadku upraw jednorocznych. Mając jednak do czynienia z uprawami wieloletnimi, lepiej powiedzieć, że nawożenie podstawowe to dostarczenie roślinom składników PRZED posadzeniem lub PRZED okresem kwitnienia, o ile takie są warunki uprawy (np. rzędy nie są foliowane lub okryte agrowłókniną). Dzięki nawożeniu ziemia jest żyzna i gotowa na posadzenie roślin. Nawożenie podstawowe zatem zapewnia truskawkom zasób składników, które wystarczą im na pewien okres wzrostu i rozwoju.

sklep internetowy dla plantatorów owoców jagodowych - wpolu.pl

Wapnowanie gleby

Czy zabieg dostarczania wapnia traktować jako nawożenie podstawowe, czy też osobny zabieg regulacji odczynu gleby?

Według nas wapnowanie (czy też dostarczanie nawozów wapniowych) należy wliczać do nawożenia podstawowego. Wapń pochodzący z nawozów wapniowych łatwiej przechodzi w formy dostępne dla roślin, niezależnie od pożądanych zmian pH podłoża. Warto też zwrócić uwagę, że większość pierwiastków ma optimum pobierania w określonym, dość wąskim przedziale pH. Tym samym doprowadzenie odczynu podłoża do pożądanego stanu kwasowości, będzie mieć istotny wpływ na warunki pobierania mikro i makroskładników przez rośliny.

wapnowanie gleby - nawozy wapniowe
nawozy wapniowe - nawożenie wapniem
Zdjęcia: Albert Zwierzyński

Kiedy wapnować glebę?

Wapnowanie zwykle wykonuje się przed posadzeniem roślin. W przypadku roślin jagodowych jest to zwykle okres nie krótszy niż 14-30 dni przed sadzeniem. Pozwala to uniknąć gwałtownych zmian odczynu, co mogłoby mieć niekorzystny wpływ na rozwój systemu korzeniowego sadzonek. Z tego też powodu w wapnowaniu raczej zaleca się unikać formy tlenkowej wapnia. Preferowaną formą jest węglanowa lub siarczanowa. Gdy planujemy sadzenie na glebach cięższych, o większej pojemności sorpcyjnej, wtedy można zastosować część wapnia w formie tlenkowej.

precyzyjne wapnowanie stanowiska przed sadzeniem roślin - doradca jagodowy
Przejdź do artykułu Doradcy Jagodowego: „Precyzyjne wapnowanie stanowiska przed sadzeniem roślin” omówienie znaczenia wapnowania, dawki nawozów, analiza gleby, rośliny wskaźnikowe.
Zobacz materiał Berry Tech 2020:
„W uprawach roślin jagodowych najważniejszy jest wapń!”

Analiza gleby

Zanim zaczniemy sadzić truskawki, należy odpowiednio przygotować glebę pod uprawę. Po uregulowaniu odczynu podłoża, możemy rozważyć, czego powinniśmy dostarczyć do gleby, aby stworzyć roślinom optymalne warunki do rozwoju.

Podstawą ZAWSZE powinna być ANALIZA PODŁOŻA LUB GLEBY WYKONANA METODĄ OGRODNICZĄ. Wyniki wykonane metodą Egnera–Riehma dają bowiem, ze względu na agresywność płynu ekstrakcyjnego, wyniki zawyżone. Są to potencjalne ilości pierwiastków, a nie ilości pierwiastków DOSTĘPNYCH DLA ROŚLIN!
Mając wynik analizy, możemy zaplanować nawożenie podstawowe. Plan nawożenia możemy zrobić w oparciu o liczby graniczne dla podłoży lub po konsultacji z doradcą.

Sadzenie truskawek – jakie nawozy wybrać?

Podczas przeglądania wyników analizy gleby pojawia się pytanie – jaki nawóz do truskawek wybrać przed sadzeniem?

 • Nawozy wieloskładnikowe czy dwuskładnikowe?
 • Nawozy z mikroelementami czy bez?
 • Jakie powinny być formy nawozów, czy można stosować chlorki?
 • Jakie powinny być formy azotu w nawozie?
Jaki nawóz do truskawek wybrać przed sadzeniem?

Jaki nawóz pod truskawki przed sadzeniem?

Omówimy pokrótce wspomniane problemy.

 1. W sytuacji, gdy nie był roztrząsany obornik lub przyorane nawozy zielone – zdecydowanie powinno się zastosować nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami. Należy bowiem mieć na uwadze, że nawozy organiczne zawierają mało makroskładników, ale wiele mikroelementów. Wzbogacają też glebę w substancję organiczną. Niektórzy uważają, że stosowanie nawozów organicznych (obornik, nawozy zielone) przed sadzeniem należy włączyć do nawożenia podstawowego.
 2. Jeżeli analiza gleby wskazuje na niską zasobność w mikroelementy, zdecydowanie powinno się stosować produkty z mikroskładnikami. Warto też odnieść wyniki z analizy do pH – jeśli wynosi ono 6 i więcej, tym bardziej należy wnieść mikroelementy. Jeśli tego nie zrobimy, prędzej czy później doświadczymy problemów z żelazem i manganem.
 3. Jeżeli aplikujemy nawozy jesienią przed sadzeniem wiosennym lub jest to sadzenie na zbiór w sezonie następnym – nic nie stoi na przeszkodzie, aby część np. potasu była aplikowana w formie soli potasowej. Rodzaj soli nie ma znaczenia – byle potasu w formie chlorkowej nie było za wiele. Z naszych doświadczeń wynika, że 30% potasu w formie chlorkowej może być bezpiecznie podane na korzyść przyszłej uprawy.
 4. Jeżeli mamy do czynienia z dość wysokim pH i nie zależy nam na szybkim starcie roślin, spokojnie możemy stosować formę amonową. Natomiast – jeżeli czas od przygotowania pola do sadzenia jest krótki (co zdarza się wiosną) – zalecamy wieloskładnikowe nawozy z dwoma formami azotu: saletrzaną i amonową. Unikalibyśmy w nawożeniu podstawowym formy amidowej (mocznikowej).
 5. Na koniec należy wspomnieć o produktach możliwych do zastosowania w nawożeniu podstawowym.
nawożenie plantacji truskawki
Zdjęcie: Albert Zwierzyński

Nawozy pod sadzenie truskawek

Nawozy wapniowe

 • Są to wszelkiego rodzaju produkty na bazie kredy (węglanu wapnia). Nawozy dolomitowe byłyby jeszcze lepsze, gdyby lepiej rozpuszczały się w wodzie i uwalniały dostateczne ilości wapnia i magnezu!
 • Z produktów polecanych możemy wymienić:
  • na cięższe gleby – Hortiwap Mix (zawiera część wapnia w formie tlenkowej, a część w formie węglanowej),

Nawozy wieloskładnikowe zawierające mikroelementy

Nawożenie organiczne – jaki nawóz organiczny przed sadzeniem roślin?

 • Powszechnie stosowanym nawozem organicznym jest obornik bydlęcy. Warto jednak zwrócić uwagę, że może on zawierać sporo słomy. Niestety potrafi ona kumulować pozostałości herbicydów z uprawy zbóż. W przyszłości może się to odbić negatywnie na uprawie truskawki.
nawożenie organiczne - obornik bydlęcy
Powszechnie stosowanym nawozem organicznym jest obornik bydlęcy.
obornik - przygotowanie plantacji pod uprawę truskawki
Pamiętajmy, że wraz z nawożeniem organicznym wnosimy pewną ilość składników pokarmowych, które należy uwzględnić w bilansie nawozowym w czasie aplikacji różnego rodzaju nawozów przed założeniem plantacji.
 • Inne rodzaje obornika, tj. obornik koński, obornik owczy oraz pomiot ptasi – są możliwe do zastosowania po zastosowaniu i wykonaniu uprawek, należałoby wykonać analizę podłoża, szczególnie pod względem azotu i zasolenia.
 • Drugim rodzajem nawozów organicznych są nawozy zielone – tak zwany przedplon. Z tego względu decyzja o ich zastosowaniu przed uprawą musi zapaść co najmniej w roku poprzednim.
przedplon gryki przed założeniem plantacji truskawek
Przedplon gryki
przedplon owsa przed założeniem plantacji truskawek
Przedplon owsa

Nawozy organiczne – gotowe granulowane lub peletowane

 • Zaletą nawozów organicznych granulowanych lub peletowanych jest łatwość aplikacji, wygodny transport (są dostępne w opakowaniach typu BB) oraz zawartość poszczególnych pierwiastków w tych nawozach.
 • Więcej o nawozach organicznych przeczytasz na stronie CALFERT.

Nawóz do truskawek z kwasami humusowymi

 • Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć nawozów organicznych, a gleba wykazuje potrzebę takiego wzbogacenia i poprawy struktury oraz kompleksu sorpcyjnego – polecałbym stosowanie produktów zawierających kwasy humusowe, np. Humik. Produkt ten może być także aplikowany poprzez opryskiwanie.
nawozy do truskawek - podział nawozów do uprawy truskawki
Doradca Jagodowy